Van Ameyde Polska Sp. z o. o.     Adres do korespondencji:
Owsiana 12
03-825 Warszawa
    Telefon:
Faks:
E-mail:
0-22 500 66 00
0-22 500 66 20
biuro@vanameydepolska.pl
  Dla Klientów
AXAUbezpieczenia TUiR S.A. (zwane dawniej BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)
801 884 444, 22 459 10 00


Wejście dla klientów indywidualnych


Wejście dla firm współpracującychPobierz druki zgłoszenia szkody

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (zwane dawniej BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)

Dotyczy szkód POZA GRANICAMI PL na terenie UE

Dotyczy szkód w PL wyrządzonych przez ubezpieczonego z TU zagranicznego